Salmene 65

65
Salig er den du utvelger og lar komme nær
1Til sangmesteren. En salme av David. En sang. 2Gud, i stillhet priser de deg på Sion. De gir deg det de har lovt. #50:14. 61:9. 62:2. 66:13. 116:18. Jes 30:15. 3Du som hører bønner, til deg kommer alt kjød. 4Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, da utsletter du våre overtredelser. #38:5. 40:13. 79:9. 5Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. #27:4. 36:9. 84:5. 6Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår frelses Gud. Du er en tilflukt for alle jordens ender og for havet langt borte. #66:3. 2Sam 7:23.
7Han grunnfestet fjellene med sin kraft, ombundet med velde. 8Han stiller de brusende hav, deres bølgers brus og folkenes larm. #46:3,4. Jes 17:12,13. Matt 8:26. 9Og de som bor ved jordens ender, frykter for dine tegn. Du skaper jubel der hvor morgen og kveld bryter fram. 10Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Du skaffer dem korn, for slik legger du alt til rette. #67:7. 3Mos 26:4. 5Mos 11:11,12. Job 5:10. 11Du vannet dens furer, du jevnet dens plogskjær, du bløtte den opp med regnskurer, velsignet dens grøde. #72:6. 104:13. 147:8. 5Mos 11:11. Jes 30:23. 12Du har kronet året med din godhet, og dine fotspor drypper av overflod. #104:28. 147:14. 13Ødemarkens beiter drypper, og haugene binder om seg med jubel. 14Markene er kledd med sauer, og dalene er dekket med korn. Folk jubler av glede og synger.

Markert nå:

Salmene 65: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring