Salmene 64:5

Salmene 64:5 NB

for å skyte i smug på den uskyldige. Plutselig skyter de på ham, uten å frykte.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del