Salmene 64:11

Salmene 64:11 NB

Den rettferdige gleder seg i Herren og tar sin tilflukt til ham. Alle de oppriktige av hjertet priser seg lykkelige.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del