Salmene 64:10

Salmene 64:10 NB

Og alle mennesker blir forferdet. De forkynner Guds gjerning, og de forstår hans verk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del