Salmene 62:8

Salmene 62:8 NB

Hos Gud er min frelse og min ære, min sterke klippe, min tilflukt er i Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del