Salmene 62:7

Salmene 62:7 NB

Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del