Salmene 62:6

Salmene 62:6 NB

Bare i håp til Gud vær stille, min sjel, for fra ham kommer mitt håp.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del