Salmene 62:2

Salmene 62:2 NB

Bare i håp til Gud er min sjel stille, fra ham kommer min frelse.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del