Salmene 61:5

Salmene 61:5 NB

La meg bo i ditt telt i all evighet, la meg finne ly i dine vingers skjul! Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del