Salmene 61:4

Salmene 61:4 NB

For du har vært min tilflukt, et sterkt tårn mot fienden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del