Salmene 61:3

Salmene 61:3 NB

Fra jordens ende roper jeg til deg, for mitt hjerte mister sin kraft. Før meg opp på en klippe som er for høy for meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del