Salmene 59:8

Salmene 59:8 NB

Se, det går en strøm av ord ut av deres munn, det er sverd på deres lepper. Hvem hører vel det?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del