Salmene 59:7

Salmene 59:7 NB

De kommer igjen om kvelden, hyler som hunder og løper omkring i byen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del