Salmene 59:5

Salmene 59:5 NB

Uten at det er noen skyld hos meg, stormer de fram og gjør seg klar til strid. Våkn opp! Kom til meg - og se!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del