Salmene 59:18

Salmene 59:18 NB

Min styrke! Jeg vil synge for deg, for Gud er min borg, min miskunnhets Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del