Salmene 59:16

Salmene 59:16 NB

De farer omkring for å finne noe å ete. Blir de ikke mette, knurrer de.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 59:16

Del