Salmene 53:6

Salmene 53:6 NB

Da ble de grepet av stor redsel, de som ikke kjente redsel. De leirer seg imot deg, men Gud vil spre deres ben. Du gjør dem til skamme, for Gud har forkastet dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del