Salmene 53:3

Salmene 53:3 NB

Gud skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er noen forstandige, noen som søker Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del