Salmene 51:20

Salmene 51:20 NB

Gjør vel imot Sion i din nåde, bygg Jerusalems murer!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del