Salmene 5:6

Salmene 5:6 NB

Overmodige får ikke stå fram for dine øyne, du hater alle som gjør urett.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del