Salmene 5:3

Salmene 5:3 NB

Hør når jeg roper om hjelp, min konge og min Gud! For til deg ber jeg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 5:3