Salmene 49:2

Salmene 49:2 NB

Hør dette, alle folk! Vend øret til, alle dere som bor i verden
NB: Norsk Bibel 88/07
Del