Salmene 49:16

Salmene 49:16 NB

Men Gud skal forløse min sjel fra dødsrikets vold, for han vil ta meg til seg. Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del