Salmene 49:1

Salmene 49:1 NB

Til sangmesteren. Av Korahs barn. En salme.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del