Salmene 48:7

Salmene 48:7 NB

Der ble de grepet av skjelvende redsel, av angst som hos en fødende kvinne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del