Salmene 48:1

Salmene 48:1 NB

En sang. En salme. Av Korahs barn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del