Salmene 47:8

Salmene 47:8 NB

For Gud er all jordens konge, syng en sang med visdom!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del