Salmene 41:9

Salmene 41:9 NB

Fordervelse er øst ut over ham - han ligger der og står ikke opp mer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del