Salmene 41:2

Salmene 41:2 NB

Salig er den som akter på den hjelpeløse! På den onde dagen skal Herren fri ham ut.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del