Salmene 41:12

Salmene 41:12 NB

På dette kjenner jeg at du har behag i meg: At min fiende ikke får triumfere over meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del