Salmene 41:11

Salmene 41:11 NB

Men du, Herre, vær meg nådig og hjelp meg opp! Så vil jeg gjengjelde dem!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del