Salmene 40:8

Salmene 40:8 NB

Da sa jeg: Se, jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del