Salmene 40:16

Salmene 40:16 NB

La dem som sier til meg: Ha-ha! - bli forferdet på grunn av sin egen skam.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del