Salmene 4:4

Salmene 4:4 NB

Vit at Herren har utvalgt for seg den gudfryktige. Herren hører når jeg roper til ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del