Salmene 4:2

Salmene 4:2 NB

Når jeg roper, da svar meg, min rettferdighets Gud! I trengsel har du gjort rom for meg. Vær meg nådig, hør min bønn!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del