Salmene 4:1

Salmene 4:1 NB

Til sangmesteren. Med strengespill. En salme av David.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del