Salmene 39:14

Salmene 39:14 NB

Ta ditt blikk fra meg, så jeg kan få gleden tilbake før jeg går bort og ikke er mer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del