Salmene 32:10

Salmene 32:10 NB

Den ugudelige har mange plager. Men den som setter sin lit til Herren, omgir han med miskunn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del