Salmene 31:5

Salmene 31:5 NB

Du vil ta meg ut av garnet som de hemmelig har lagt for meg, for du er mitt vern.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del