Salmene 31:25

Salmene 31:25 NB

Vær ved godt mot! La hjertene være sterke, alle dere som venter på Herren!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del