Salmene 31:15

Salmene 31:15 NB

Men jeg - jeg setter min lit til deg, Herre! Jeg sier: Du er min Gud!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del