Salmene 30:8

Salmene 30:8 NB

Herre, i din nåde hadde du grunnfestet mitt fjell. Du skjulte ditt åsyn, da ble jeg forferdet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del