Salmene 30:7

Salmene 30:7 NB

Men jeg sa i min trygghet: Aldri i evighet skal jeg rokkes!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del