Salmene 30:5

Salmene 30:5 NB

Lovsyng Herren, dere hans fromme! Pris hans hellige navn!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 30:5

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 30:5