Salmene 30:2

Salmene 30:2 NB

Jeg vil opphøye deg, Herre! For du har løftet meg opp, og du har ikke latt mine fiender glede seg over meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del