Salmene 30:10

Salmene 30:10 NB

Hva vinning er det i mitt blod, at jeg farer ned i graven? Vil vel støvet prise deg, vil det forkynne din trofasthet?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del