Salmene 3:9

Salmene 3:9 NB

Frelsen hører Herren til. Må din velsignelse være over ditt folk! Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del