Salmene 3:1

Salmene 3:1 NB

En salme av David, da han flyktet for Absalom, sin sønn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del