Salmene 29:9

Salmene 29:9 NB

Herrens røst får hindene til å føde og gjør skogene bare. Og alt i hans tempel sier: Ære!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del