Salmene 29:6

Salmene 29:6 NB

han får dem til å hoppe som en kalv, Libanon og Sirjon som en ung villokse.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del